Mira ouder en kindzorg consultatie bureau

 

We geven begeleiding en advies bij de zorg voor ouder en kind van 0-5jaar. De basis is de reguliere C.B. zorg, aangevuld met gezichtspunten uit de antroposofie, die voor ons een verrijking betekenen voor datgene, wat wij ouder en kind kunnen bieden.

We vinden het belangrijk, dat een kind een zo geschikt mogelijk lichaam opbouwt als instrument voor zijn Ik, voor het leven en werken in de wereld.

Juist in de eerste jaren kan je als ouders en begeleiders, hiervoor veel aanbieden.

Het kind zal een stevige verbinding met zijn kern krijgen door aandacht en liefde, door welkom te zijn op deze wereld, door ruimte te ervaren voor zijn eigen ontwikkeling, binnen de grenzen die gegeven zijn door de omgeving.

Elk kind brengt zijn eigen aanleg mee. Met dit uitgangspunt geven we de ouder handvatten mee op het gebied van voeding, verzorging, kleding, aanpak in de opvoeding. Ook kunnen eenvoudige geneesmiddelen (homeopathische of antroposofische), kruiden, wikkels en baden toegepast worden. Informatie wordt gegeven over de begeleiding en de zorg voor infectie-ziekten, koorts, goede weerstand

We leggen de nadruk op het aanbieden van natuurlijke middelen: bv. biologische voeding, kleding en speelgoed van natuurlijk materiaal, echte levende muziek en geluiden uit de natuur, vriendelijke kleuren, genieten van wat de natuur ons aan indrukken te bieden heeft. Voor de ziel zijn echte ervaringen gezond makend.

 

Will. Winkelhorst, zal na 20 jaren bij MIRA gewerkt te hebben , per 1 april 2017 met pensioen gaan.
Zij heeft zeer veel betekend voor jullie, als ouders, voor jullie kinderen, en voor ons als collegaas.
We zullen haar inzet en ervaring beslist erg gaan missen.
We wensen haar een gelukkige tijd om te genieten van haar pensioen, activiteiten ontplooien die al een tijd zijn blijven liggen, genieten van haar familie, moestuin, vrijwilligerswerk, schilderen etc.
 
Onze dank zal op passende wijze uitdrukking krijgen.
 
In elk geval willen we ook de ouders een gelegenheid geven om afscheid te nemen van Will., tijdens een bijeenkomst . Deze mogelijkheid zal gegeven worden op 7 april vanaf 17.00 uur tot 19 uur in de Kromstraat, in Sittard.
 
2     In Sittard nemen Mirte Heijl en Rianne samen het werk van Will. Mirte zal op de vrijdagen werken en Rianne op de dinsdag.  De bereikbaarheid voor Sittard zal voorlopig Mirte voor haar rekening nemen.
Rianne heeft de voortgezette opleiding verpleegkunde en antroposofie afgerond en wordt nog gecoached door Will. Rianne is een ervaren kinderverpleegkundige voor longproblemen.
We zijn zeer verheugd dat Rianne bij MIRA komt werken en wensen haar een mooie tijd in dit werk.
Kennismaken met Rianne kan ook op 7 april in Sittard.