Toelichting ‘Kosten en Vergoeding’

Antroposofisch Ouder en Kindzorg MIRA2017

In het eerste levensjaar is meestal veel zorg nodig ,van zowel de arts als de verpleegkundige. Onze Ouder en Kindzorg wordt niet gesubsidieerd en daarom zijn er kosten verbonden aan hetbureau MIRA. Hieronder is een toelichting te lezen over de kosten en eventuele vergoeding. Mocht u na het lezen van deze toelichting nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met een van de teamleden van MIRA Ouder en Kind zorg of met de administratie.

 

Kosten 

Rekeningen voor elk consult bij zowel de verpleegkundige (€38,-per consult) als bij de arts (€58,50,-per consult). Vaak kiezen ouders deze manier wanneer het een tweede of derde kindje in het gezin betreften in zorg bij MIRA, en ze mogelijk minder frequent op het CB MIRA komen. Hierbij wordt dan alle geleverde zorg (denk aan telefonisch consulten,extra wegen en huisbezoeken) los in rekening gebracht.   Deze kosten kunnen bij de zorgverzekeraar uit het aanvullend pakket vergoed worden. 

 

 

Na het eerste levensjaar wordt alle zorg, dus artsen consulten  en verpleegkundige consulten los in rekening gebracht. Hieronder zijn de tarieven te vinden voor de consulten voor 2015.

 

Verpleegkundige zorg 2017

Consult

€38,-

(Oriënterend) huisbezoek voor of na de bevalling

€74,50

Eenmalig bakerconsult (+ eenmalig telefonisch follow-up)

€74,50

Telefonisch consult of kort consult

€25,00

Telefonisch intake gesprek of intake prenataal consult op CB

€50,00

 

 

 

 

 

Artsen zorg 2017

Consult

€58,50

Kort consult (tot 15 minuten)

€38,00

Telefonisch consult, recept of vaccinatie

€19,50

Eenmalig  consult voor oudere kinderen of prenataal consult

€78,00

 

 

 

 

 

 

 

Vergoeding / Zorgverzekering

Om de zorg van MIRAvergoed te kunnen krijgen heeft u in ieder geval een ‘aanvullende zorgverzekering’ nodig. Binnen de dekking van de aanvullende pakketten van de verschillende zorgverzekeraars  zitten grote verschillen. Het is goed om te weten dat voornamelijk de artsenconsulten  in een aanvullend pakket vallen. De verpleegkundige zorg (en daarmee dus o.a. het zorgpakket) wordt nauwelijks nog vergoed, deze komen voor eigen rekening van de ouders.

Voor de zekerheid kunt u  dit altijd met de zorgverzekering overleggen (denk daarbij aan: Noem de zorg van MIRA ‘alternatieve verpleegkundige- en artsen consulten  en dus géén consultatiebureau, anders vergoeden ze het namelijk niet).

 

Artsen zijn lid van NVAA, verpleegkundigen zijn lid van de V&VN.